For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Soorah No-1 Aayat

Soorah No-1 Aayat

soorah-e-faateh

Panaah Maangta Hoon Main Allah Ki Shaitaan Mardood Se
1
Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nehayat Rehem Farmaane Wala Hai
2
Sab Tarha Ki Tareef Khuda Hi Ko Saza Waar Hai Joh Tamam Makhlookaat Ka Parwardigaar Hai
3
Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Wala.
4
Insaaf Ke Din Ka Haakim
5
Ae Parwardigaar Ham Teri Hi Ibadat Karte Hain Aur Tujh Hi Se Madad Maangte Hain
6
Ham Ko Seedhe Raste Chala
7
Un Logon Ke Raste Jin Pe Tu Apne Fazlo Karam Karta Raha Na Un Ke Jin Pe Gusse Hota Raha Aur Na Gumraahon Ke

Sadaqallah-ul-azeem.

Top Share With Us
Share With Us